Alevi Kurumlarından TTB’ye Destek

 Alevi kurumları yaptıkları yazılı açıklamayla, Türk Tabipler Birliği’ne destek verdi. Açıklamada, “Türk Tabipler Birliğine karşı mesnetsiz ve antidemokratik baskılar karşısında, toplumcu bir demokratik örgütlenme olan TTB’nin yanındayız” denildi. 

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu(AABK) , Alevi Bektaşi Federasyonu(ABF), Alevi Dernekler Federasyonu(ADFE) , Alevi Kültür Dernekleri(AKD), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı(HBVAKV) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği(PSAKD) yaptıkları yazılı açıklamayla Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) destek verdi.

Açıklamada, halk sağlığını korumak olan ve bunun için yıllardır eğilmeden, bükülmeden, iktidarın ve paranın saltanatma boyun eğmeden mücadele eden Türk Tabipler Birliğine karşı mesnetsiz ve antidemokratik baskılar karşısında, toplumcu bir demokratik örgütlenme olan TTB’nin yanında olduklarını söyledi.

“TTB’YE KARŞI ANTİDEMOKRATİK BASKILARIN KARŞISINDAYIZ”

Alevi kurumlarının açıklaması şöyle:

“2020 yılının başından beri ülkemizde ve dünyada ilan edilen pandemi süreciyle birlikte, bilimin ve ilmin ne kadar değerli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu dönemde anlaşılmıştır ki; yüzümüzü karanlığa değil, aydınlığa dönmeliyiz,

Ülkede iyiden, adaletten, bilimden, demokrasiden yana olan tüm yapılan yok etmeye çalışanlar, şimdi de Covit-19’la en Ön saflarda mücadele edenleri korumakta yetersiz kalanlar, suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkarak pandemi sürecini yönetmeye çalışanlar, salgına karşı halkı doğru bilgilendirenleri hedef gösteriyor.

İnsan yaşam İçin canım ortaya koyan sağlık emekçilerinin mücadelesi, azmi takdire şayandır,

Birinci önceliği halk sağlığım korumak olan ve bunun için yıllardır eğilmeden, bükülmeden, iktidarın ve paranın saltanatına boyun eğmeden mücadele eden Türk Tabipler Birliğine karşı mesnetsiz ve antidemokratik baskılar karşısında, toplumcu bir demokratik örgütlenme olan TTB’nin yanındayız. Bizler için, halk sağlığı İçin canım veren kahramanlarımızı minnetle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir